Znajdź i policz [TR]

Prosta karta do ćwiczeń nad automatyzacją głoski [r] w zestawienia TR. – w nagłosie i śródgłosie.

Dziecko musi policzyć ile jest obrazków w rozsypance i wpisać ich liczbę do pustego okienka.

Następnie każdego dnia nazywać po trzy…

Sylaba w nagłosie.

Materiał opracowany do ćwiczeń w wysłuchiwaniu nagłosu wyrazowego oraz pamięci słuchowej.

Materiał zwiera 10 kart pracy. Ilustracje są zebrane w karty tematyczne:

zawodyowocewarzywazwierzęta dzikiezwierzęta domowezabawkimeblepływająceowadypojazdy

Przebieg…

Czytam sylabami.

W swojej praktyce zawodowej często spotykam dzieci, które głoskują, ale nie wiedzą, jaki wyraz przeczytały.

Od zawsze ćwiczę czytanie sylabami.

Wiem, są różne szkoły nauki czytania.

Ta, której używam od lat działa i jestem jej…

Pracownia Adrianny