Pracuję z dziećmi od 1996 roku.
Pracę z pacjentem dorosłym rozpoczęłam w 2007 roku.

Mam szczęście pracować w czasach, w których dokonuje się ogromny postęp terapeutyczny.

To, czego uczyłam się ponad 20 lat temu dziś można rozbudować, udoskonalić.

Swoją wiedzę uzupełniam podczas szkoleń, konferencji, warsztatów.

Nieustannie wzbogacam swój warsztat pracy o nowe techniki, metody, narzędzia/urządzenia, by móc odpowiedzieć na zapotrzebowanie środowiska.

MOJE KURSY I SZKOLENIA

2020

 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Kinesiotaping medyczny. Cognitus, Warszawa, listopad 2020

2019

 • Elektrostymulacja w logopedii. Bydgoszcz, październik 2019
 • Pacjent z rozszczepem wargi i /lub podniebienia – postępowanie chirurgiczne, diagnoza i terapia logopedyczna”, CLEFTdreams, Warszawa, czerwiec 2019
 • Szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza, terapia,  masaż, ProCentrum,  Gdańsk, styczeń 2019

 

2018

 • Szkolenie: Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, czerwiec, organizator DICO Kraków, Warszawa 2018
 • 7 konferencja logopedyczna “Wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. Terapia-wsparcie-wspomaganie”. UMK Toruń, marzec 2018
 • Szkolenie: Dyzartria wyzwaniem dla logopedy. Centrum neuroterapii i neurorehabilitacji NSL Magdalena Mazur, Gdańsk, styczeń 2018

2017

 • Szkolenie: Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym. Sensuum+ logop, Gdańsk październik 2017,
 • Międzynarodowa Konferencja “Ku standardom w opiece nad pacjentami w śpiączce” Fundacja Światło, Toruń, wrzesień 2017
 • Szkolenie: Mowa i komunikacja osób z autyzmem.  PUZZLE – Dopasowane Szkolenia; Gdańsk, kwiecień 2017
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: “Jak skutecznie wspierać rozwój mowy u dzieci – wyzwania stojące przed współczesnym logopedą”, Centrum Kształcenia Dobra Kadra, Warszawa, marzec 2017
 • Szkolenie: “Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”; dr Marzena Machoś; Gdańsk, styczeń 2017

2016

 • Konferencja logopedyczna “Mózg a mowa – koncepcja, relacje, praktyka, interpretacje” Olsztyn, marzec 2016,
 • Warsztaty: “Integracja sensoryczna w terapii dzieci niepełnosprawnych” Olsztyn, marzec 2016,
 • Warsztaty: “Wprowadzenie do diagnostyki Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego”. Olsztyn, kwiecień 2016
 •  Szkolenie z certyfikatem: “Test Rozwoju Językowego”, maj 2016, IBE Warszawa,
 •  Szkolenie “Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, wrzesień 2016, Gniew,
 • Konferencja “Wczesna interwencja logopedyczna na Pomorzu”, pażdziernik 2016, Gdańsk,
 • Konferencja “SLI, APD – nowe spojrzenie na cpecficzne trudności w funkcjonowaniu dzieci z zabureniami językowymi i słuchowymi”, październik 2016, Gdańsk
 • Nowe trendy w terapii pedagogicznej, Dysgrafia z rysikiem, CEN, grudzień 2016, Gdańsk
 • KORP – karta oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia. KOMLOGO, Gdańsk, grudzień 2016

2015

 • “Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (26 godzin), Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Poznań w ramach projektu: “Razem możemy więcej” -kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim, marzec 2015,
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Niesłyszący na Pomorzu   nowe wyzwania i możliwości inkluzji”- Gdańsk, październik 2015

2014

 • Konferencja Logopedyczna “Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych”. Bydgoszcz, 25.10. 2014
 • warsztaty: “Kij i batuta dla Twojej mowy” – ćwiczenia stymulujące mowę osoby z jąkaniem prowadzone przez Różę Sobocińską. Bydgoszcz, 25.10.2014
 • warsztaty: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. FORUM, Gdańsk, 23.06.2014
 • warsztaty: “Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza  i terapia.” (20 godzin); “Akcent”, A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, Olsztyn, maj 2014,
 • warsztaty: “Ruch i rytm w terapii małego dziecka z wadą słuchu. Techniki wspierające rozwój mowy”; dr K. Bieńkowska, Gdańsk, 13.03.2014, organizator: PZG i FONIA.

(mała przerwa na urodzenie synka i poprawę zdrowia)

2011

 • Szkolenie: “Planowanie badań ewaluacyjnych  – cz. II”, ODN, Elbląg, 20.09.2011,

2010

 • Szkolenie: “Planowanie badań ewaluacyjnych”, ODN, Elbląg, 29.11.2010,
 • Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Naukowe “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej ujęcie dyscyplinarne”, PSTIS, Warszawa, 17.11.2010,
 • Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti – kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją. 25.06.2010 Gdynia,
 • szkolenie: Wczesne wspomaganie rozwoj udziecka w środowisku rodzinnym (42 godziny) kwiecien/maj 2010, ORE, Warszawa,
 • warsztaty: Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu – cz. II , Fundacja Orange, Gdańsk, 25-26.09.2010,
 • Szkolenie: Terapia skoncentrowana na rozwiązanie: TSR – metody i zastosowanie w poradnictwie, Centrum Rozwoju Prestige, Kwidzyn 15.01.2010,

2009

 • Szkolenie: “Planowanie pracy nauczyciela, a efektywność ksztacenia”, ODN, Elbląg, 14.12.2009,
 • II Konferencja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych “Zachowania niepożądane występujące wśród młodzieży”. Kwidzyn, 20.11.2009,
 • warsztaty: Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu – cz. I, Fundacja Orange, Gdańsk, 19-20.09.2009,
 • Warsztaty: Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy”. Warszawa, 10.01.2009,
 • Kurs doskonalący: Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat. CM PPP, Warszawa, 21.02.2009,

2008

 • 1. IV Krajowe Forum PPP “Dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości”; Warszawa,     27-28.11.2008,
 • Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti – kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją. 20.06.2008 Gdynia,

2007

 • 2005-2007 – studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Logopedyczne przy UG, Gdańsk: neurologopeda (obrona czerwiec 2007),
 • Szkolenie: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej. Cz. I, II, III; Kwidzyn 10.06.2007,
 • Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti – kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją. 4.06.2007 Gdynia,

2006

 • Seminarium: Sposoby użytkowania multimedialnej serii programów do diagnozy i terapii logopedycznej LOGOPEDIA, PSLog Gdańsk, 1.04.2006,
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Warszawa, 14.06.2006,
 • Kurs – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, CM PPP; Warszawa, 16.11.2006,
 • Spotkanie logopedów powiatu kwidzyńskiego dot. Prezentacji programów do diagnozy i terapii logopedycznej LOGOPEDIA oraz pracy z dzieckiem z wadą słuchu. PPP; Kwidzyn, 15.05.2006,

 

2005

 • Cykl szkoleń związanych z Programem Edukacyjno-Terapeutycznym Ortograffiti, Kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce. 5.10.2005 Elbląg,
 • Cykl szkoleń związanych z Programem Edukacyjno-Terapeutycznym Ortograffiti, Wypracowanie konspektu zajęć dla rady pedagogicznej na temat dysleksji rozwojowej 23.11.2005 Elbląg,
 • szkolenie Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Prezentacja programu logopedycznych badań przesiewowych „Mówię” i reminiscencje po przeprowadoznych badaniach dzieci w wieku 6-8 lat.23.04.2005, Gdańsk,
 • szkolenie Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. „Fonogesty – metoda wspomagająca rozwój mowy u dzieci z wadą słuchu”.10.12.2005, Gdańsk,

2004

 • Spotkanie logopedów powiatu kwidzyńskiego dotyczące oprogramowania do diagnozy i terapii. 16.11.2004, PPP Kwidzyn,

2003

 • kurs: Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych. CM PPP, 23.03.2003, Warszawa,

2002

 • Spotkanie metodyczne dotyczące problematyki kształcenia integracyjnego. prowadząca: M.Gołubiew, 9.10.2002, PPP Prabuty,
 • kurs: Ocena gotowości szkolnej i pomoc w jej osiąganiu. CM PPP, 19.11.2002, Warszawa,

2001

 • szkolenie nt: Specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadząca: R. Czabaj, 1.02.2001, PPP Kwidzyn,
 • kurs: Ogólna obsługa komputera. 7.04.2001, Olsztyn,
 • szkolenie: Pomiar funkcji słuchowych dzieci klas „0” testem T.P.S. [13] A. Szczepańska  PPP nr 7 , 21.05.2001, Gdańsk,

1997- 1999 

 • II fakultet – studia podyplomowe Podyplomowe Studium Logopedyczne przy UG, Gdańsk: logopeda (obrona lipiec 1999),

1994-1999

 • pięcioletnie studia magisterskie na wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS Warszawa: surdopedagog, (obrona marzec 1999).

CERTYFIKATY i DYPLOMY

Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kwota częściowa
0.00 
Całkowita kwota
0.00 
0
Pracownia Adrianna