TERAPIA DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU

Ćwiczenia: 

 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu,
 • nadawania znaczenia dźwiękom,
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku,
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów,
 • rozwijające słuch fonemowy,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu,
 • rozwijające zasób słownika czynnego i biernego,
 • doskonalące umiejętności gramatyczne i leksykalne,
 • doskonalace sprawność artykulacyjną,
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się,

Zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętności dziecka.

 

Celem zajęć jest 

 • dostosowanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kwota częściowa
0.00 
Całkowita kwota
0.00 
0
Pracownia Adrianna