TERAPIA DYSLEKSJI i DYSORTOGRAFII

terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem

terapia dysortografii przeznaczona jest dla osób mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu mimo znajomości zasad ortograficznych

Pracownia Adrianny