Czytamy :-)

Od września prowadzę grupę dzieci z trudnościami w wysłuchiwaniu głosek. Potrafiły nazwać litery, ale po złożeniu ich nie powstawał wyraz, jaki miał powstać. Znacie, prawda?

O słuchu fonemowym pisałam wiele razy. Bardzo dbam, by…

Pracownia Adrianny